Phool sukh jate hai

Phool sukh jate hai ek waqt ke baad, 
Log badal jate hai ek waqt ke baad, 
Apni dosti bhi tutegi ek waqt ke baad, 
Wo waqt ayega maut ke baad…!!