Marathi Friendship Quotes

Cangale mitra hata ani dole pramane asatata

चांगले मित्र, हात आणि डोळे प्रमाणे असतात जेह्वा हाताना यातना होतात तेह्वा डोळे रडतात आणि जेह्वा डोळे रडतात तेह्वा हात...

Mitra toca asato jo tumacya bhutakalala svikarato

मित्र तोच असतो जो तुमच्या भूतकाळाला स्वीकारतो, तुमच्या भविष्यावर विश्वास ठेवतो आणि तुम्ही जसे आहात तसाच तुम्हाला स्वीकारतो.

Page 1 of 2 1 2

Recent Post