Category: Marathi Friendship Quotes

जीवनात दोनच मित्र कमवा

जीवनात दोनच मित्र कमवा… एक ‘श्री कृष्णासारखा’ जो तुमच्यासाठी युद्ध न करताही तुम्हासा विजयी करेल… आणि दुसरा ‘कर्णासारखा’ जो तुम्ही चुकीचे असतानाही तुमच्यासाठी युद्ध करेल….!!