Love Marathi Status

Tujhya ḍoḷyanna samajavuna ṭheva

तुझ्या डोळ्यांना समजावून ठेव, ते नेहमी मला वेड लावतात... तसा मी आहे थोडा वेडा, पण ते चारचौघातही वेड लावतात..

Baran̄ca Antara Vāḍhalanya Apalyāta

बरंच अंतर वाढलंय आपल्यात. . दुरावा मनाला टोचायला लागलाय प्रेम नाही असं नाही पण तरीही माझ्यातलाच कमीपणा जाणवायला लागलाय..

Jara Kōṇī Dahā Vēḷā Sorry Mhaṇata

जर कोणी दहा वेळा sorry म्हणत असेल तर त्याला माफ करा... कारण पहिले sorry त्यांनी केलेल्या चुकीबद्दल असत, आणि बाकी...

Page 1 of 2 1 2