Joparyanta dhyeya prapta hota nahi toparyanta

Joparyanta dhyeya prapta hota nahi toparyanta, , latest marathi suvichar lovesove

जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही तोपर्यंत धीर नाही सोडायचा.