Je kahi karala tyata satatya theva tumhala

Je kahi karala tyata satatya theva tumhala, , famous marathi quotes lovesove

जे काही कराल त्यात सातत्य ठेवा तुम्हाला जिंकण्या पासून कुणीही
अडवू शकत नाही.