Don’t mess with Rajni!

Girl (romantically) to Rajnikanth: 1 chutki sindoor ki keemat tum kya jano?

Rajnikanth: 0.00078924576 Rs. per gram.

Don`t mess with Rajni!