BiChaD KaR MuJhsE PhiR KiSi Ke

BiChaD KaR MuJhsE

PhiR KiSi Ke

Bhi Na Ho SaKenGe wo…,

…..WO

SuBsE MiLenGe To SaHi…

…MaGaR SirF

MeRi Hi TaLaSh Me…!!