Wo Maja Na Red-Lable Me

Wo Maja
Na Red-Lable Me,
Na Taj Me,
Na Puri Duniya Ke Raj Me,
Na Sur Me,
Na Saj me Hai
Jo Maja Subah Uthkar Fir So Jane Me Hai.

GOOD MORNING.