Why boys call all girls “Item”?

LoveSove.com

Why boys call all girls “Item”?

.

.

.

.

Bcoz item means “maal”

maal means “paisa”

paisa means “laxmi”

aur ladkiyan toh ghar ki laxmi hoti

hai.

.

“Rishta wahi soch

nayi” …. :p>=) :p>=) :p>=) :p>=) :p>=)