Udas Hai Dil aur Ankho Me Nami Hai

Udas Hai Dil aur Ankho Me Nami Hai,

Jaise Rutha Hai Asman aur Khamosh Ye Zami Hai,

Yad Na Karne Ki Koi To Waja Batao,

Naraz Ho ya Waqt Ki Kami Hai.