Talaash kar meri mOhabbat kO apne dil mein

Talaash kar dekho meri mOhabbat kO apne dil mein,


Dard hO tO samjh lena ke mOhabbat ab bhi baki hai..!