Suljhi hui si Shakhsiyat samajhte

Suljhi hui si Shakhsiyat samajhte hain log mujhe …

Magar…

Koi janta nahi Ki …
Uljha hua sa mujhme koi aur bhi hai …!!