Sharab Ek Burayi Hai Aao Isse Khatam Kare,

Sharab Ek🍷 Burayi Hai🍺

Aao Isse Khatam Kare,

1 🍾 Bottle Tum Piyo

1 Bottle Hum Piye 😬 😬 😬