Samajh Tujhe 10 Laddu diye…

Sir: Samajh Tujhe 10 Laddu diye…
Boy: Mujhe ??!!!
Sir: Samajh na,, Tere Baap ka kya Jata hai…Usme se 5 Mujhe diye to Tere pas kitne Bache ???
Boy: 20 !!!
Sir: kaise ??? !!
Boy: Samajh Na, Tere Baap ka kya jata hai…!!