Raat Ki Suruvat Neend Se Hoti Hai

Raat Ki Suruvat Neend Se Hoti Hai
Neend Ki Suruvat Sapno Se Hoti Hai
Sapano Ki Suruvat Apno Se Hoti Hai
Apno Ki Suruvat Doston se Hoti Hai aur
Dosto ki Suruvat ap se Hoti hai