Pyar o Hota Hai Jo Ek

Pyar o Hota Hai Jo Ek Dusreke Liye Jan Bhi De Sake,
Pyar o Hota Hai Jo Ek Dusreke Bine Rah Na Sake,
Pyar o Hota Hai Jo Ek Dusreke Kaiyalo me Rahna Hota Hai.