“PYAAR” Ka pehlaLafz “P” hai,

“PYAAR” Ka pehlaLafz “P”  hai,

Lekin:  Agar “p” ko nikal do to

“YAAR”reh jata hai,

Aur agar

Aape jese”YAAR”

Ho to Zindagi se B  ”PYAAR”  Ho Jata Hai…………-;>