PRAYER OF MODERN GIRL!

PRAYER OF MODERN GIRL

Raghupati raghav

Raja Ram

aisa var dena Bhagwan,

subah ko uthke jo

chai banaye,

chai bana kar

mujhe uthaye

phir kahe ise peeomeri jaan…

aisa var dena

Bhagwan !

Dopahr ko jab wo

break mein aaye,

aake jaldi se lunch

banaye, phir kahe ise chakho

meri

jaan…

aisa war dena

Bhagwan !

Sham ko jab wo

office se aaye, sare din ki

kamaai

pakdaaye,

phir kahe ise udao meri

jaan…

aisa war dena

Bhagwan !