Mhanalaṁ Dēvālā Jamēla Kārē Amacī Jōṛī

Marathi Love Status Images DP for WhatsApp, Love SMS Marathi, Love Shayari Marathi

म्हनलं देवाला जमेल कारे आमची जोड़ी,
तर तो म्हनला टेंशन नको घेउ यार
मला पण काळजी आहे तुझी थोड़ी-थोड़ी..!!!