Log Punchhte Hai Ki Aasman Me Tare Kitne Hai,

Log Punchhte Hai Ki

Aasman Me Tare ⭐ Kitne Hai,

Sale Ye Nhi Punchhte Ki

Dunia Me Kuware�Kitne Hai 😁 😆 ☺ 😆 😁