Kitna khauf hota hai shaam ke andheron mein

Kitna khauf hota hai shaam ke andheron mein, , quote

Kitna khauf hota hai shaam ke andheron mein, poonch un parindo se jinke ghar nahin hote…