Kiski Samjhu Keemat Ae Khuda

“Kiski Samjhu Keemat Ae Khuda Tere Is Jahaan Mein….

Tu Mitti Se Insaan Banata Hai aur Insaan Mitti Se Tujhe…”