Kamyaabi kabhi badi nahi hoti

Kamyaabi kabhi badi nahi hoti
Paane waale hamesha bade hote hai

Daraar kabhi badi nahi hoti
Bharne waale hamesha bade hote hai

Itehaas ke har panne par likha hai

Dosti kabhi badi nahi hoti
Nibhaane waale hamesha bade hote hai