Kaash padhhai bhi pyaar ki tarah hoti.


Kaash padhhai bhi pyaar ki tarah hoti. . . . . ♥♥♥
.
.
.
.
.
.
. . aur apne aap ho jaya karti 😀 😀