Jb gharz hui tb yaad kia

Jb gharz hui tb yaad kia,

Jb waqt mila tb waar kiya.

Ab aur hqeeqat kia likhun

is dour k mukhlis doston ki..