I am police officer

I am police officer
you are under arrest
Bcoz jitne pyare AAP ho
utna pyara hona kanoonan jurm hai.
Is Liye Apako dil ki jail mein umar bhar dosti ki saza di jati hai.