HEART TOUCHING LINES

HEART TOUCHING LINES
Apne hi hote hai jo dil par waar karte hai..
Warna gairon ko kya khabar ki dil kis baat par dukhta hai!