Har lafz mein matlab hota hai

Har lafz mein matlab hota hai
Har matlab mein farq hota hai
Sab kehte hai hum kum bolte hai
Lekin kum bolne waalon ke dil mein hi dard bahut hota hai.