God saw U HUNGRY

God saw U HUNGRY
He made MCDONALDS
He saw U THIRSTY
He made COKE
He saw U in DARK
He made LIGHT
He saw U widout a CUTE FRND
Mere jaise MASOOM Ko fasa diya..;):)