Gardish me duba ek tara hai….

Gardish me duba ek tara hai….
Hame to kisi ki aarjoo ne mara hai…
Ham unhe ab bhi apna kehte hain…
Jinhone hame maut se bhi pehle mara hai…