Ekada geleli sandhi parata milela yaca kahi

Ekada geleli sandhi parata milela yaca kahi, , the great marathi quotes lovesove

एकदा गेलेली संधी परत मिळेल याचा काही भरोसा नसतो म्हणून एकदा
मिळालेल्या संधीच सोन करा.