Chand ko Dekha karo

🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟
🎀🎀GOOD NIGHT🎀🎀
✪✩✪✩✪✩✪✩✪✩✪✩✪
Chand ko Dekha karo,
Taaro ko Ginna Karo,
Sapno ko Sajaya karo,
✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
Aur Yuhi Har Raat ko Meethe-Meethe Khwab dekha karo..
✪✩✪✩✪✩✪✩✪✩✪✩✪
🎀🎀GOOD NIGHT🎀🎀
🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟