Chand chup geya,

Chand chup geya,
Soraj ki Roshni Aam ho aai
..
..
..
..
Munni Or Sheela ke Bad ab
“Veena bhi Badnam hogai”

(‘,)>
<))
>>

Veena Badnam hui ASHMET Tery Liye