Aajkal Ke Bacche :D

Ek Chota Bacha Nikku

Bohat Dair Se Ro Raha Tha.

Uski Maa Ne Pocha

Mele Laal Ko Ka Chahiye?

Tofee

Bishkit

Ya

Doodh..?

Bacha nikku:

Bash Ek
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nai GIRLFLEND
Khubsurat Shi 😀