1st time i saw u i was

1st time i saw u i was scared 2 touch u.
1st time i touched u i was scared 2 kiss u.
1st time i kiss u i was scared to luv u.
but now dat i luv u im scared 2 lose u!