Teri � Smile ☺ Confuse Kar Deti Hai

Teri � Smile ☺

Confuse Kar Deti Hai

Saala Pura Din Smajh 🙄

Nhi Aata Ki

Has Kar Dekh Rahi Thi,

Ya Dekh Kar Has Rhi Thi. 😄 😌 😄