Meri Baki �Ungali Bhi Us �Ungali Se Jalti Hai Jisse

Meri Baki �Ungali Bhi

Us �Ungali Se Jalti Hai Jisse 👫

Pakad Kar Meri Jann Chalti Hai 😃 😃 😃