Kisē dī salāha’tē labhaṇa dē tarīkē hana

Kisē dī salāha’tē labhaṇa dē tarīkē hana, , punjabi quotes good morning

Kisē dī salāha’tē labhaṇa dē tarīkē hana, para mazila sirapha
āpaṇē dila du’ārā labhī jāndī hai