Jo Lakshya mein kho Gaya samjho vahi Safal ho gaya

Jo Lakshya mein kho Gaya samjho vahi Safal ho gaya, , quote

Jo Lakshya mein kho Gaya samjho vahi Safal ho gaya