Jīvanālā Akhēracī Rēṣā Nasatē

famous marathi quotes

जीवनाला अखेरची रेषा नसते.
ते क्षितिजासारखे रूंदावणारे आहे..