Ek Sacchi � GF Vo Hoti Hai Jo Kahe,

Ek Sacchi � GF Vo Hoti Hai Jo Kahe,

Tu Padai 📋 Par Dhyan de,

Placement Ke Baad

Ghar 🏠 Se Utha Lena 😎 😎