Ek nayi karvaai ka upkram nayi takat Lata hai

Ek nayi karvaai ka upkram nayi takat Lata hai, , quote

Ek nayi karvaai ka upkram nayi takat Lata hai.