Duniya 🎎 Ek Taraf Aur Tu Ek Taraf Kyuki,

Duniya 🎎 Ek Taraf Aur

Tu Ek Taraf Kyuki,

Tu Meri Pari � Hai Aur

Yeh Duniya Bahut 😖 Buri 👿 Hai 👿