Chand 🌛Ke Nikalne Se Dikhti Hai Aapki � Jhalak

Chand 🌛Ke Nikalne Se Dikhti Hai Aapki � Jhalak

Aap Samne Hote Ho To Na Jhapakti Hai 👀 Palak

Aapke Aage Feeki Lagti Hai Heere 💎 Ki Chamak Aur

Aap Se Hi To Aati Hai ☺ Zindagi Mein Ronak ☺