ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੀ

punjabi status for sister in punjabi language, punjabi status for sister in punjabi, bro sister status in punjabi, sister status in punjabi, punjabi status for sister in punjabi, sister love status in punjabi

ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ.