Āyuṣyāta Kadhī Kadhī Asaṁ Nāṭata Kāhī Māṇasa

marathi quotes on life and love

आयुष्यात कधी कधी असं नाटत काही माणस थोड़ी
आधी भेटली असती तर बर झालं असत..
आणि काही माणस भेटलीच नसती तर बर झालं असत!!