हे माँ तू शोक दुःख निवारीनी

हे माँ तू शोक दुःख निवारीनी, सर्व मंगल कारिनी,
चंड-मुंड विधारिनी, तू ही शुंभ-निशुंभ सिधारिनी।।