Tere Ishq Pay Tere Waqt Pay

Tere Ishq Pay Tere Waqt Pay
Bas Haq Hai Ek Mera..