Tamam sabuto

Tamam sabuto

Or

gawaho ko maddenzar

rakhte hue ap ko dhara

1/1/13 ke tahat

HAPPY NEW YEAR-2013

kahte hue zindagi bhr

khush rahne ki saza di jati h

wish happy new year 2013